YAYIN FAALİYETLERİ

SEMPOZYUM SONRASI YAYIN FAALİYETLERİ

Sempozyumda sunulan bildiriler arasından seçilen özgün çalışmalar sponsor dergiler tarafından öncelikli olarak değerlendirme kapsamına alınacaktır.

1. Konferans Bildiri Kitabı
Sempozyumda sunulan bildiriler sempozyum sonrasında tam metin olarak ISBN’li bir kitapta basılacaktır.

Tam metin hazırlama için aşağıdaki şablonu kullanabilirsiniz.

UBEST2021 Tam Metin Hazırlama Şablonu

Sempozyum sonrası hazırlanacak olan tam metinler bu sayfada aktive olacak bir form yoluyla toplanacaktır.

 

2. Ulusal – Uluslararası Dergiler

Sempozyumda seçilen bildirilerin bir kısmı hakem değerlendirme sürecinden sonra kabul edilmesi halinde sponsor dergilerde yayınlanacaktır.

Sempozyumu destekleyen dergiler

2.1. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi eğitim alanına yönelik olarak hazırlanan bilimsel çalışmalara yer veren hakemli ulusal bir dergidir. Online olarak hazırlanan dergimiz Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki sayı yayımlanmaktadır. Dergide Eğitim Bilimleri ve Alan Eğitimi alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip makaleler yayınlanmaktadır. Dergide Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde makaleler kabul edilmektedir. Dergi SOBIAD ve OAJI tarafından indekslenmektedir.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd

 

 

 

2.2. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi

Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından çıkartılan “BAEBD” Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 2 defa Türkçe veya İngilizce dillerinde yayınlanan hakemli ve bilimsel bir dergidir.
BAEB dergisi eğitim bilimleri alanı ile ilgili uygulama veya kuram çalışmalarını güçlü araştırma tasarımları ile değerlendiren nitelikli çalışmaları yayınlamaktadır. Bu nedenle özellikle ilgili alanyazının geçmiş ve günümüz ile ilişkisini kurabilen, güncel eğitim ihtiyaçlarımızı takip edip çözümler üreten deneysel, ilişkisel veya kuramsal nitelikli çalışmaların yayınlanması amaçlanmaktadır. Bu şekilde, ilköğretim, ortaöğretim, lise, yükseköğretim ve hayat boyu öğrenme kademelerinde eğitimin gelişmesine katkı sağlanması beklenmektedir.
BAEBD eğitim teknolojileri, öğretmen yetiştirme, alan eğitimi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, okul dışı eğitim, doğa eğitimi, vb. alanlarda çalışmaları kabul etmektedir. Hedef kitlesi eğitim bilimleri alanında çalışma yapan eğitimciler, öğrenciler, öğretmenler ve eğitim sektörüne yönelik ürün ve hizmet veren kişi ve kuruluşlardır.
Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi 2018 yılından itibaren TR Dizin’de taranmaktadır.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/baebd

Sayın Yazar(lar)

UBEST 2021’de sunduğunuz bildirilerinizin tam metininin Tam Metin Kitapçığı’nda yayımlanmasını istiyorsanız şablona göre hazırladığınız dosyanızı ubest2021@deu.edu.tr adresine 20 Kasım 2021 tarihine kadar var olan teknik bir aksaklıktan dolayı TEKRAR göndermeniz gerekmektedir.

Anlayışınız için teşekkür ederiz
UBEST Düzenleme Kurulu