Çağrılı Konuşmacılar


Değerli katılımcılar,
Davetli konuşmacılarımızdan Bharath Sriraman’ın bir takım özel sorunlar nedeniyle sempozyumumuza katılamayacağını üzülerek bildirmek isteriz. İçinden geçmekte olduğumuz bu zorlu süreci dikkate alarak göstereceğiniz anlayış için teşekkür ederiz.

Sayın Yazar(lar)

UBEST 2021’de sunduğunuz bildirilerinizin tam metininin Tam Metin Kitapçığı’nda yayımlanmasını istiyorsanız şablona göre hazırladığınız dosyanızı ubest2021@deu.edu.tr adresine 20 Kasım 2021 tarihine kadar var olan teknik bir aksaklıktan dolayı TEKRAR göndermeniz gerekmektedir.

Anlayışınız için teşekkür ederiz
UBEST Düzenleme Kurulu