Çağrılı Konuşmacılar


Değerli katılımcılar,
Davetli konuşmacılarımızdan Bharath Sriraman’ın bir takım özel sorunlar nedeniyle sempozyumumuza katılamayacağını üzülerek bildirmek isteriz. İçinden geçmekte olduğumuz bu zorlu süreci dikkate alarak göstereceğiniz anlayış için teşekkür ederiz.

UBEST Tam Metin Bildirileri gönderme 15 Eylül 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Bildirilerinizi ubest2021@deu.edu.tr adresine gönderebilirsiniz.

UBEST2021 Tam Metin Bildiri Sablonu için tıklayınız