Başvuru

Özet dili, sunum yapılacak dil (Türkçe ya da İngilizce) ile aynı olmalıdır. Özet bildiri sayfasında sırasıyla başlık, yazar bilgileri, özet metni ve anahtar sözcükler yer almalıdır.

– Başlık: Özetin başlığında bağlaçlar dışındaki sözcüklerin ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Çalışmanın başlığı içeriğini açık biçimde yansıtmalıdır. Gerekmedikçe başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır.

– Yazar bilgileri: Yazarın ya da yazarların unvanı, adı, soyadı, görev yapılan kurum bilgileri ve e-posta adresi yazılmalıdır.

– Özet metni: Özet metni en fazla 300 sözcükten oluşmalıdır. Metinde vurgulanacak bölümler italik olarak yazılmalıdır. Özet metninde araştırmanın amacı, yöntemi, bulguları, sonuçları ve önemi açık bir biçimde belirtilmelidir.

– Anahtar sözcükler: Özet metinden sonra en az 3, en fazla 5 anahtar sözcüğe yer verilmelidir.

Lütfen hazırlamış olduğunuz özetinizi aşağıdaki form yoluyla gönderiniz.

 

Sayın Yazar(lar)

UBEST 2021’de sunduğunuz bildirilerinizin tam metininin Tam Metin Kitapçığı’nda yayımlanmasını istiyorsanız şablona göre hazırladığınız dosyanızı ubest2021@deu.edu.tr adresine 20 Kasım 2021 tarihine kadar var olan teknik bir aksaklıktan dolayı TEKRAR göndermeniz gerekmektedir.

Anlayışınız için teşekkür ederiz
UBEST Düzenleme Kurulu