Amaç ve Kapsam

“Eğitimin Geleceği ve Ortaya Çıkan İhtiyaçlar” temasıyla yola çıkan  II. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu’nun amacı Covid-19 Pandemisi ile değişen dünyada, eğitim alanında ortaya çıkan ve uygulanan güncel eğilimler ve ihtiyaçlar bağlamında geleceğe dönük öngörüler ve çözüm önerilerine ilişkin etkileşimli bir paylaşım ortamı yaratmaktır.

Çevrim içi olarak gerçekleştirilecek bu sempozyum sayesinde araştırmacılar, öğretmenler  ve lisans ve lisansüstü öğrenciler  için çalışmalarını sunacakları bir platform oluşturularak araştırmalarını, fikirlerini ve deneyimlerini paylaşmaları sağlanacaktır. Ayrıca sempozyumumuzda farklı alanlarda çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek yapıcı etkileşimler sağlamak, bilim insanları arasında işbirliğini geliştirmek, nitelik açısından akademisyenlerin çalışmalarına ve araştırmalarına üst düzeyde katkı sağlamak ve eğitimin geleceği ve ortaya çıkan ihtiyaçlar konusunda yeni bakış açılarının oluşmasına zemin hazırlamak hedeflenmektedir. Hem sosyal ve teknolojik alanlarda yaşanan gelişmeler hem de Covid-19 Pandemisi ile ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde eğitim sistemlerinin ve uygulamalarının da çağın gereksinimlerine uygun olarak güncellenmesi gerekmektedir. Söz konusu güncelleme ihtiyacı, eğitimin dijitalleşmesini, eğitim politikalarını ve öğretmen yetiştirme programlarını kapsamaktadır.

Özellikle öğretmen eğitiminde de değişen koşullar ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar eğitimin geleceğine yön vermektedir. Bu nedenle II. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu planlanırken “Eğitimin Geleceği ve Ortaya Çıkan İhtiyaçlar” teması seçilmiş ve bu ana tema çerçevesinde aşağıdaki alt temalar belirlenerek bu alanlarda çalışmalara odaklanmak hedeflenmiştir. Sempozyumun kapsamı aşağıda sunulan temalarla sınırlı olmayıp eğitime ilişkin diğer konular da sempozyum kapsamına dahildir.

 • Biyoloji Eğitimi
 • Coğrafya Eğitimi
 • Çevre Eğitimi
 • Çevrim İçi Eğitimi Tasarlama, Uygulama ve Geliştirme
 • Çevrim İçi Öğrenme ve Öğretme
 • Çevrim İçi, Harmanlanmış ve Hibrid Eğitimde Etkili Öğretim Uygulamaları
 • Eğitim Programları ve Öğretim
 • Eğitim Teknolojileri
 • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
 • Eğitimde Psikolojik Hizmetler ve Ruh Sağlığı/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
 • Fen Bilimleri Eğitimi
 • Fizik Eğitimi
 • Göç Konusunda Eğitim Çalışmaları
 • Kimya Eğitimi
 • Matematik Eğitimi
 • Müzik Eğitimi
 • Okul Öncesi Eğitim
 • Öğretmen Eğitiminde Gelişmeler ve Yenilikçi Uygulamalar
 • Öğretmen Eğitiminde Lisansüstü Programlar
 • Öğretmen Yetiştirme ve Öğretmen Eğitimi
 • Özel Eğitim
 • Sanat Eğitimi
 • Sınıf İçi Etkili Uygulama Örnekleri
 • Sosyal Bilgiler Eğitimi
 • STEM Eğitimi
 • Tarih Eğitimi
 • Temel Eğitim
 • Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
 • Türkçe Eğitimi
 • Yabancı Dil Eğitimi

* Sadece Fransız Dili ve Eğitimi oturumları Fransızca yapılacaktır. Diğer bildirilerin sunum dili İngilizce ya da Türkçedir.

Sayın Yazar(lar)

UBEST 2021’de sunduğunuz bildirilerinizin tam metininin Tam Metin Kitapçığı’nda yayımlanmasını istiyorsanız şablona göre hazırladığınız dosyanızı ubest2021@deu.edu.tr adresine 20 Kasım 2021 tarihine kadar var olan teknik bir aksaklıktan dolayı TEKRAR göndermeniz gerekmektedir.

Anlayışınız için teşekkür ederiz
UBEST Düzenleme Kurulu